Proiect de lege RUAM cu tert donator [abandonat].

Advocacy-ul este un proces politic care isi propune sa influenteze politicile publice si deciziile de alocare a resurselor in cadrul sistemelor si institutiilor politice, economice si sociale.
Avatar utilizator
SOS Infertilitatea
Administrator
Mesaje: 10051
Membru din: Vin Sep 11, 2009 2:03 pm
Contact:

Proiect de lege RUAM cu tert donator [abandonat].

Mesajde SOS Infertilitatea » Joi Aug 11, 2011 11:30 am

In urma cu cateva minute, a aparut in dezbatere pe site-ul Ministerului Sanatatii un proiect de lege privind reproducerea umană asistată medical cu terţ donator: http://www.ms.ro/?pag=22" onclick="window.open(this.href);return false;

Vom studia si vom reactiona.

Deocamdata sa remarcam faptul ca Romania nu are o lege privind RUAM in ansamblu, dar propune una pentru terţ donator. O luam de la coada spre cap.
I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Imagine ... Imagine... Imagine ... Imagine ...Imagine ... Imagine... Imagine

Avatar utilizator
SOS Infertilitatea
Administrator
Mesaje: 10051
Membru din: Vin Sep 11, 2009 2:03 pm
Contact:

Re: Lege privind RUAM cu terţ donator

Mesajde SOS Infertilitatea » Joi Aug 11, 2011 11:31 am

L E G E
privind reproducerea umană asistată medical cu terţ donatorParlamentul României adoptă prezenta lege.

CAP. 1
Dispoziţii generale

Art. 1.
(1) Prezenta lege stabileşte regulile aplicabile pentru reproducerea umană asistată medical cu terţ donator, regimul său juridic, asigurarea confidenţialităţii informaţiilor care ţin de aceasta, precum şi modul lor de transmitere.
(2) Cadrul legal al reproducerii umane asistată medical cu terţ donator îl constituie art. 441-447 din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată.

Art. 2.
(1) Activitatea de reproducere umană asistată medical cu terţ donator este organizată şi controlată de Ministerul Sănătăţii, care este autoritatea responsabilă în domeniu.
(2) Supravegherea şi coordonarea activităţilor de reproducere umană asistată medical cu terţ donator este asigurată de Agenţia Naţională de Transplant.
I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Imagine ... Imagine... Imagine ... Imagine ...Imagine ... Imagine... Imagine

Avatar utilizator
SOS Infertilitatea
Administrator
Mesaje: 10051
Membru din: Vin Sep 11, 2009 2:03 pm
Contact:

Re: Lege privind RUAM cu terţ donator

Mesajde SOS Infertilitatea » Joi Aug 11, 2011 11:32 am

Art. 3.
În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) reproducere umană asistată medical cu terţ donator - ansamblul de proceduri şi tehnici în cadrul cărora materialul reproducător provine de la un terţ donator definit în conformitate cu prezenta lege;
b) dreptul la reproducere - dreptul părinţilor de a decide liber şi responsabil numărul, frecvenţa şi momentul în care doresc să aibă copii, precum şi dreptul de a avea acces la informaţii, educaţie şi mijloace pentru a lua o asemenea decizie;
c) sănătatea reproducerii umane - starea de bunăstare fizică, mintală şi socială, completă , care nu poate fi definită doar prin absenţa bolii sau infirmităţii şi care este legată de tot ceea ce priveşte sistemul reproductiv, funcţiile sau procesele îndeplinite de acesta;
d) terţ donator - persoana majoră în viaţă, având capacitate deplină de exerciţiu, de la care se prelevează voluntar material reproducător pentru utilizare terapeutică, în urma consimţământului informat, scris, liber, prealabil şi expres al acesteia, obţinut în condiţiile legii.
e) informare - furnizarea de date esenţiale, într-o modalitate pe care pacientul să o înţeleagă şi la care să poată face referire; scopul informării este de a asigura că decizia pacientului este voluntară şi informată şi de a obţine permisiunea legală pentru anumite proceduri medicale sub forma unui consimţământ informat scris ;
f) consiliere - discuţia aprofundată despre sentimentele şi grijile pacientului aflat într-o situaţie de criză, incluzând explorarea sentimentelor lui, clarificarea valorilor, ajutor în luarea deciziei, alegerea unei proceduri medicale, pregătirea pentru procedură prin reducerea nivelului de anxietate; consilierea nu trebuie să creeze o barieră pentru serviciul medical, ci trebuie să fie voluntară;
g) infertilitate - reducerea în mod involuntar şi semnificativ a capacităţii reproductive naturale a părinţilor, aflaţi la vârsta biologică de a procrea;
h) inseminare artificială de la terţ donator - tehnică de reproducere umană asistată medical utilizată în unele cazuri de sterilitate a părinţilor, în care lichidul seminal provine de la un terţ donator;
i) fertilizarea in vitro de la terţ donator - tehnica reproducerii asistată medical prin fecundarea unui gamet feminin (ovul) şi a unui gamet masculin (spermatozoid) provenit de la un donator terţ, care se realizează în laborator, embrionul rezultat fiind transferat în uter în scopul implantării şi dezvoltării sale ulterioare în făt;
CAP. 2
Reproducerea umană asistată medical cu terţ donator

Art. 4.
Activitatea de reproducere umană asistată medical cu terţ donator se realizează de către personal de specialitate, în unităţi sanitare publice sau private autorizate de Ministerul Sănătăţii şi acreditate, la propunerea Agenţiei Naţionale de Transplant, în condiţiile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5.
În domeniul reproducerii umane asistată medical, asistenţa medicală răspunde cererii parentale a unor părinţi de a remedia infertilitatea cu caracter patologic, care a fost diagnosticată, sau de a evita transmiterea unei maladii de o anumită gravitate la copil .

Art. 6.
(1) Pot recurge la reproducerea umană asistată medical cu terţ donator părinţii, aşa cum sunt definiţi în art. 441 alin. (3) din Legea 287/2009 republicată.
(2) Pot recurge la reproducerea umană asistată medical cu terţ donator, părinţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) să fie vii, inseminarea artificială a femeii, cu sperma unui terţ donator decedat, fiind interzisă;
b) să indeplinească criteriile medicale privind starea de sănătate fizică şi mintală, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii;

Art. 7.
(1) Accesul la reproducerea umană asistată medical cu terţ donator este permis părinţilor care suferă de sterilitate care nu poate fi tratată prin nici o metodă terapeutică clasică sau intervenţie chirurgicală, în special în următoarele cazuri:
a) incompatibilităţi imunologice;
b) existenţa unor imposibilităţi de contact între cele două celule germinative;
c) sterilitate din cauze necunoscute.
(2) În toate cazurile prevăzute la alin. (1) medicul poate să intervină numai cu acordul prealabil atât al terţului donator, cât şi al părinţilor, avându-se în vedere protejarea copilului care va rezulta din aplicarea acestei proceduri.

Art. 8.
(1) Părinţii care doresc să recurgă la reproducerea umană asistată medical cu terţ donator trebuie să se adreseze unei unităţi sanitare, din cele prevăzute la art. 4, cu o cerere în acest sens.


(2) Înainte de a se recurge la reproducerea umană asistată medical cu terţ donator, reprezentanţii unităţii medicale care va efectua operaţiunile tehnico-medicale, trebuie să îi informeze pe părinţi asupra posibilităţilor de reuşită sau eşec, asupra riscurilor la care sunt supuşi mama şi copilul, să verifice motivaţia acestora şi să-i informeze asupra posibilităţilor existente în materie de adopţie prevăzute de lege.
(3) Părinţii vor primi un dosar ghid, care va cuprinde descrierea tehnicilor medicale ce urmează a se efectua, precum şi o informare legislativă referitoare la reproducerea umană asistată medical cu terţ donator.
(4) Răspunsul la cererea părinţilor este formulat în termen de 30 zile de la data solicitării.
I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Imagine ... Imagine... Imagine ... Imagine ...Imagine ... Imagine... Imagine

Avatar utilizator
SOS Infertilitatea
Administrator
Mesaje: 10051
Membru din: Vin Sep 11, 2009 2:03 pm
Contact:

Re: Lege privind RUAM cu terţ donator

Mesajde SOS Infertilitatea » Joi Aug 11, 2011 11:32 am

Art. 9.
Tehnicile de reproducere umană asistată medical cu terţ donator sunt cele realizate în cadrul procedurilor de fertilizare cu terţ donator in vitro şi de inseminare artificială cu terţ donator.

Art. 10.
(1) Criteriile medicale de selecţie a terţului donator privind calitatea şi cantitatea de spermatozoizi, starea de sănătate fizică şi mintală a donatorului care poate influenţa bagajul genetic al copilului, sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.
(2) Actul donării este gratuit, iar identitatea terţului donator este confidenţială.
(3) Terţul donator trebuie să-şi dea consimţământul, care trebuie să fie clar şi précis, scris, liber, prealabil şi expres, prin completarea unui formular al cărui model se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

Art. 11.
(1) Reproducerea umană asistată medical cu terţ donator se face în mod obligatoriu cu consimţământul scris, liber, prealabil şi expres al părinţilor exprimat în condiţii care să asigure deplina confidenţialitate, în faţa unui notar public care să le explice, în mod expres, consecinţele actului lor cu privire la filiaţie.
(2) Consimţământul rămâne fără efect în caz de deces, al formulării unei cereri de divorţ sau al separaţiei în fapt, survenite înaintea actelor de reproducere umană asistată medical cu terţ donator.
(3) Consimţământul poate fi revocat oricând, în scris, de către oricare dintre părinţi, inclusiv în faţa medicului chemat să asigure asistenţa pentru reproducerea cu terţ donator.

Art. 12
Transmiterea informaţiilor privind reproducerea umană asistată medical cu terţ donator se face în condiţiile art. 445 din Legea 287/2009 republicată.
I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Imagine ... Imagine... Imagine ... Imagine ...Imagine ... Imagine... Imagine

Avatar utilizator
SOS Infertilitatea
Administrator
Mesaje: 10051
Membru din: Vin Sep 11, 2009 2:03 pm
Contact:

Re: Lege privind RUAM cu terţ donator

Mesajde SOS Infertilitatea » Joi Aug 11, 2011 11:33 am

CAP. 3
Dispoziţii finale


Art. 14.
Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage, răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, după caz, conform dispoziţiilor legale în vigoare.


Art. 15.
În termen de 90 zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătăţii va emite norme metodologice de aplicare a dispoziţiilor acesteia.

Art. 16.
La intrarea în vigoare a prezentei legi se abrogă orice alte dispoziţii contrare.
I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Imagine ... Imagine... Imagine ... Imagine ...Imagine ... Imagine... Imagine

Avatar utilizator
SOS Infertilitatea
Administrator
Mesaje: 10051
Membru din: Vin Sep 11, 2009 2:03 pm
Contact:

Re: Lege privind RUAM cu terţ donator

Mesajde SOS Infertilitatea » Joi Aug 11, 2011 12:14 pm

Ministerul Sanatatii ne consulta in mod oficial:

Bună ziua,

Vă transmit proiectul de lege privind reproducerea umană asistatămedical cu terţ donator, cu rugămintea de a ne transmite observaţiile şi propunerile dvs.

Cu stimă,

Dr. Călin Alexandru
Director Direcţia de Asistenţă Medicală


Vom citi si vom reactiona.
I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Imagine ... Imagine... Imagine ... Imagine ...Imagine ... Imagine... Imagine

Avatar utilizator
SOS Infertilitatea
Administrator
Mesaje: 10051
Membru din: Vin Sep 11, 2009 2:03 pm
Contact:

Re: Lege privind RUAM cu terţ donator

Mesajde SOS Infertilitatea » Joi Aug 11, 2011 1:08 pm

Daca cineva doreste sa vorbeasca in nume propriu despre FIV cu donator:

ivona_rosu scrie:Buna ziua.

Va rog sa ma ajutati in demersul meu de a cauta un cuplu care sa iti spuna povestea. Dorim sa realizam un material despre proiectul de lege aflat indezbatere acum la Min Sanatatii privind acceptarea donatorilor terti. Mentionez ca putem asigura protectia identitatii cuplului prin fata acoperita sau interviu cu spatele.
Mentionez deasemenea ca necesitatea este imediata.

Ivona Rosu, reporter Antena1


SOS Infertilitatea inca nu are o pozitie oficiala, trebuie sa studiem proiectul.
I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Imagine ... Imagine... Imagine ... Imagine ...Imagine ... Imagine... Imagine

Avatar utilizator
SOS Infertilitatea
Administrator
Mesaje: 10051
Membru din: Vin Sep 11, 2009 2:03 pm
Contact:

Re: Lege privind RUAM cu terţ donator

Mesajde SOS Infertilitatea » Vin Aug 12, 2011 5:24 pm

Mesajul transmis de catre dl. Sabin Gutan Ministerului Sanatatii:

Buna ziua,
sunt Gutan Sabin, doctor in drept (cu teza REPRODUCEREA UMANA ASISTATA MEDICAL SI FILIATIA).

Am luat la cunostinta de proiectul supus dezbaterii publice privind RUAM cu tert donator si am citit acest proiect.
Din pacate, este o sinteza a proiectului respins de Parlament anul trecut, initiat de senatorul Urban Iulian.
Acest proiect a fost cel mai slab din cele propuse pana in prezent.

V-am atasat analiza acestui proiect facuta de mine la acea data, publicata pe internet si trimisa forurilor competente, inclusiv Ministerului Sanatatii.

O alta precizare este obligativitatea reglemetarii RUAM ca intreg, deoarece majoritatea regulilor se aplica si celor care nu apeleaza la donator, folosind proprii gameti. Chiar daca legea de aplicare a codului civil impune adoptarea unei legi privin RUAM cu tert donator, asta nu inseamna ca trebuie sa ne reducem doar la aceasta categorie. Lasarea in afara legii a persoanelor care vor sa foloseasca proprii gameti va face imposibil accesul acestei categorii la RUAM. Asta pentru ca normele speciale se aplica doar categoriei de persoane expres nominalizate si nu este permisa aplicarea unor astfel de norme prin analogie.
In aceste conditii legea lasa doua posibilitati:
1. interzicerea RUAM fara donator, nefiind reglemetata sau
2. permiterea RUAM fara donator fara nici un fel de restrictii, oriunde, de vreme ce i s-ar aplica dreptul comun, ca un simplu serviciu social.

Prin tratatele la care Romania este parte si recomandarile existente la nivel european, se impune reglementarea intregului domeniu.
Noul Cod Civil permite, chiar si in conditiile instituirii de reguli de principiu doar in cazul tertului donator, reglementarea intregului domeniu, fara a fi necesara neaparat modificarea codului.

Va trimit si proiectul de lege realizat impreuna cu d-na deputat Mihaela Sandru si cu membrii asociatiei "SOS Infertilitatea", pe baza propunerilor facute de mine in lucrarea de doctorat (lucrare ce va fi publicata in curand la editura Hamangiu). Forma pe care am atasat-o este putin diferita de cea inaintata de d-na deputat senatului in luna martie, deoarece acel proiect a suferit unele modificari de ultima ora realizate de initiatoare fara consultarea si informarea grupului de lucru, modificari ce au fost criticate si de Consiliul Legislativ.

Va recomand cu tarie sa luati in considerare acest proiect. Si sistemul filiatiei este complex, aducand institutii juridice noi in dreptul romanesc (cum ar fi adoptia embrionara si adoptia anticipata) preluate din dreptul francez si dreptul britanic. Acestea au speriat Consiliul Legislativ, insa se pot reformula pentru a se integra cat mai bine dreptului clasic roman.

Mai trebuie sa va precizez ca reglementarea din noul cod a RUAM cu tert donator (art.441-447) contine erori juridice la fiecare articol, ceea ce face inaplicabile aceste prevederi. Prin modul cum s-a reglementat oricum nu se poate stabili filiatia intre copil si parintele neprocreativ decat prin adoptie. Acum lucrez la un material pe aceasta problema pe care o sa il primiti si dumneavoastra. La momentul cand s-a dezbatut public NCC am trimis unui membru al comisiei de elaborare a codului observatiile si propunerile pentru reglementarea RUAM, dar nu s-a tinut cont de ele.

Cu stima,
Sabin Gutan


Asociatia SOS Infertilitatea impartaseste aceste opinii si va adresa la randul sau Ministerului Sanatatii un punct de vedere pe aceeasi linie.
I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Imagine ... Imagine... Imagine ... Imagine ...Imagine ... Imagine... Imagine

Avatar utilizator
SOS Infertilitatea
Administrator
Mesaje: 10051
Membru din: Vin Sep 11, 2009 2:03 pm
Contact:

Re: Lege privind RUAM cu terţ donator

Mesajde SOS Infertilitatea » Dum Aug 14, 2011 10:59 am

Stire Mediafax:


După scandalul Sabyc, inseminarea artificială cu donator anonim ar putea fi din nou legalizată


Proiectul de Lege privind reproducerea umană asistată medical cu terţ donator a fost supus dezbaterii publice joi, pe site-ul Ministerului Sănătăţii (MS).

"Proiectul de lege conturează cadrul juridic al activităţilor necesare pentru realizarea reproducerii umane asistate cu terţ donator, care este reprezentat de prevederile din Legea 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii 287/2009 privind Codul civil", a declarat ministrul Sănătăţii, Cseke Attila, citat într-un comunicat de presă al MS.

Potrivit proiectului de act normativ, activitatea de reproducere umană asistată medical cu terţ donator va fi organizată şi controlată de Ministerul Sănătăţii. Agenţia Naţională de Transplant (ANT) va supraveghea şi coordona activităţile de reproducere umană asistată medical cu terţ donator.

Proiectul prevede că vor putea recurge la reproducerea umană asistată medical cu terţ donator părinţii care îndeplinesc cumulativ o serie de condiţii, care vor fi stabilite prin ordin de ministru.

În 23 septembrie 2009, fostul ministrul al Sănătăţii Ion Bazac a semnat un ordin prin care a fost scoasă în afara legii efectuarea contra cost a procedurilor de fertilizarare in vitro şi a celor de inseminare artificială, procedurile de reproducere umană intrând sub incidenţa traficului de celule umane.

Ordinul, prin care s-a abrogat un articol din Legea transplantului, a fost publicat în 29 septembrie 2009 în Monitorul Oficial, el fiind emis de Ioan Bazac cu puţin timp înainte de a demisiona.

Concret, ordinul a abrogat un articol care dădea voie spitalelor de stat şi clinicilor private să facă fertilizarea in vitro şi inseminare artificială contra cost, măsura ministerială venind pe fondul scandalului de la clinica Sabyc, declarau surse medicale.

Legea 95/2006 prevede la articolul 158 că "organizarea şi/sau efectuarea prelevării de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule de origine umană pentru transplant, în scopul obţinerii unui profit material pentru donator sau organizator, constituie infracţiunea de trafic de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule de origine umană şi se pedepseşte cu închisoare de la trei la zece ani".

Ordinul 1.156 din 23 septembrie 2009, semnat de Ioan Bazac, viza abrogarea chiar a articolului 6 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevarii si transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice 1.290 din anul 2006.

Noul proiect propus de actualul ministru al Sănătăţii, stipulează că accesul la reproducerea umană asistată medical cu terţ donator va fi permis părinţilor care suferă de sterilitate ce nu poate fi tratată prin nicio metodă terapeutică clasică sau intervenţie chirurgicală, în special în cazul incompatibilităţii imunologice, a existenţei unor imposibilităţi de contact între cele două celule germinative sau a sterilităţii din cauze necunoscute.

Tehnicile de reproducere umană asistată medical cu terţ donator vor fi cele realizate în cadrul procedurilor de fertilizare in vitro şi de inseminare artificială.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au investigat activitatea Clinicii Sabyc din Bucureşti, unde au constatat, printre altele, faptul că patronii şi angajaţi ar fi racolat din străinătate cuplurile care doreau să fie beneficiarele tehnicilor de reproducere asistată.

Astfel, erau racolate femei cu vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani, care consimţeau să fie supuse unor proceduri medicale având drept scop stimularea ovariană, unii dintre acuzaţi supraveghind procedura de stimulare ovariană şi de prelevare de ovocite. Angajaţii clinicii ţineau evidenţa concretă a analizelor efectuate şi a schemei de tratament pentru fiecare donatoare în parte, a modalităţilor de contact, a persoanei de legătură, a sumelor acordate, care reprezentau contravaloarea medicamentaţiei acordate, a transportului, dar şi plata efectivă a ovocitelor donate. Anchetatorii spun că cei de la Sabyc ar fi ajutat la introducerea în România, în mod fraudulos, de materie genetică.

Procurorii au stabilit că femeile israeliene care au apelat la serviciile lui Harry Mironescu, la clinica Sabyc, au declarat că au venit în România pentru că această procedura era ilegală în Israel şi că îi dădeau medicului 3.500 de euro pentru o intervenţie.

Procurorii DIICOT au solicitat instanţei dizolvarea SC Sabyc SRL, "având în vedere că din probatoriul administrat a rezultat fără dubiu că obiectul său de activitate a fost deturnat în scopul comiterii de infracţiuni, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea mai mare de trei ani". Judecătorii au hotărât închiderea clinicii.

Între timp, procesul în care au fost deferite justiţiei, în 24 februarie 2010, şapte persoane - respectiv şeful clinicii Sabyc, Harry Mironescu, medicii israelieni Natan Lewit şi Genia Ziskind, secretara Cecilia Borza, Yair Miron, Victor Zota, fost director executiv al ANT şi Rosana Maria Cristina Turcu, coordonator regional Bucureşti al ANT - s-a tot amânat. Următorul termen de judecată este stabilit pentru 27 septembrie, la Tribunalul Bucureşti.
I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Imagine ... Imagine... Imagine ... Imagine ...Imagine ... Imagine... Imagine

Avatar utilizator
SOS Infertilitatea
Administrator
Mesaje: 10051
Membru din: Vin Sep 11, 2009 2:03 pm
Contact:

Re: Lege privind RUAM cu terţ donator

Mesajde SOS Infertilitatea » Dum Aug 14, 2011 11:07 am

I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Imagine ... Imagine... Imagine ... Imagine ...Imagine ... Imagine... Imagine

Avatar utilizator
SOS Infertilitatea
Administrator
Mesaje: 10051
Membru din: Vin Sep 11, 2009 2:03 pm
Contact:

Re: Lege privind RUAM cu terţ donator

Mesajde SOS Infertilitatea » Mar Aug 16, 2011 10:05 am

O sinteza a ceea ce prevede actualul proiect de lege in acest articol:

Ce prevede proiectul de lege?

Proiectul de lege defineşte dreptul la reproducere, sănătatea reproducerii umane, tehnologiile de asistare medicală a reproducerii umane, noţiunea de donator terţ, accesul la reproducerea umană asistată medical cu terţ donator, infertilitatea, fertilizarea in vitro, inseminarea artificială şi donarea de material reproductiv.

De asemenea, în proiect sunt cuprinse prevederi referitoare la unităţile sanitare în care se efectuează tehnicile şi procedurile de reproducere umană asistată, dar şi la personalul care realizează în practică reproducerea medicală asistată cu terţ donator.

În propunerea elaborată de Ministerul Sănătăţii, sunt specificate modalităţile de realizare a acestui tratament, procedurile şi tehnicile permise şi interzise, obligativitatea prelevării de material reproductiv numai de la donatori în viaţă, obligativitatea consimţământului scris, liber, prealabil şi expres al donatorului şi al cuplului solicitant, precum şi obligativitatea informării asupra riscurilor posibile.

Conform proiectului de act normativ, activitatea de reproducere umană asistată medical cu terţ donator va fi organizată şi controlată de Ministerul Sănătăţii, care este autoritatea responsabilă în domeniu. Supravegherea şi coordonarea activităţilor de reproducere umană asistată medical cu terţ donator se va face de către Agenţia Naţională de Transplant.

Vor putea recurge la reproducerea umană asistată medical cu terţ donator părinţii care îndeplinesc cumulativ o serie de condiţii care vor fi stabilite prin ordin de ministru. Accesul la reproducerea umană asistată medical cu terţ donator va fi permis părinţilor care suferă de sterilitate ce nu poate fi tratată prin nicio metodă terapeutică clasică sau intervenţie chirurgicală, în special în cazul incompatibilităţii imunologice, a existenţei unor imposibilităţi de contact între cele două celule germinative sau a sterilităţii din cauze necunoscute.

Tehnicile de reproducere umană asistată medical cu terţ donator vor fi cele realizate în cadrul procedurilor de fertilizare in vitro şi de inseminare artificială. Criteriile medicale de selecţie a terţului donator vor fi aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. Actul donării este gratuit, iar identitatea terţului donator este confidenţială.

Proiectul de lege conturează cadrul juridic al activităţilor necesare pentru realizarea reproducerii umane asistate cu terţ donator, care este reprezentat de prevederile din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil.
I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Imagine ... Imagine... Imagine ... Imagine ...Imagine ... Imagine... Imagine

Avatar utilizator
SOS Infertilitatea
Administrator
Mesaje: 10051
Membru din: Vin Sep 11, 2009 2:03 pm
Contact:

Re: Lege privind RUAM cu terţ donator

Mesajde SOS Infertilitatea » Mar Aug 16, 2011 10:09 am

Pozitia noastra pe acest subiect o cam stiti.

Ne-a tot sunat presa, in mare am transmis acest mesaj:

Asociatia SOS Infertilitatea atrage atentia asupra faptului ca Romania este una din foarte putinele tari europene care nu detine un cadru legislativ pentru reproducerea umana asistata medical. In acest context, nu putem decat sa ne bucuram ca Ministerul Sanatatii a decis sa reglementeze acest domeniu. Ne intrebam insa de ce acest proiect se limiteaza la RUAM cu donator, in conditiile in care peste 99% dintre proceduri - inseminari artificiale si fertilizari in vitro - au loc cu celulele reproductive ale membrilor cuplului. Deci RUAM cu donator reprezinta doar un mic segment al procedurilor de reproducere asistata din Romania si din lume; ca atare, Asociatia SOS Infertilitatea crede si propune sa se creeze un cadru legislativ pentru RUAM in general, nu doar pentru RUAM cu donator. Este nevoie de lege pentru a se evita experimentarile si excesele in acest domeniu atat de fragil.
I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Imagine ... Imagine... Imagine ... Imagine ...Imagine ... Imagine... Imagine

Avatar utilizator
SOS Infertilitatea
Administrator
Mesaje: 10051
Membru din: Vin Sep 11, 2009 2:03 pm
Contact:

Re: Lege privind RUAM cu terţ donator

Mesajde SOS Infertilitatea » Mar Aug 16, 2011 10:15 am

Astazi in jurnalul de pranz de la TVR Info in direct prin telefon reprezentanta SOS Infertilitatea pe tema proiectului de lege privind RUAM cu donator.
I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Imagine ... Imagine... Imagine ... Imagine ...Imagine ... Imagine... Imagine

Avatar utilizator
Mademoiselle PasDeChance
Mesaje: 2330
Membru din: Vin Sep 11, 2009 6:21 pm
Localitate: Europe

Re: Lege privind RUAM cu terţ donator

Mesajde Mademoiselle PasDeChance » Mar Aug 16, 2011 6:04 pm

Emisiune de zece minute pe marginea proiectului de lege propus de Ministerul Sanatatii, invitat in studio dr. Muheidli Chadi, de la Dacia Medical: http://tvr.ro/articol.php?id=108384&c=384#
33 de ani, la origine infertilitate masculina - OAS moderata, in fapt infertilitate mixta (problema feminina - rezolvata in prezent).

Martie 2008: FIV-ICSI1, reusit, sarcina gemelara, prim trimestru perfect, morfofetala perfecta, ulterior contractii puternice, spitalizare cinci saptamani repaus strict, din pacate nasterea prematura nu a putut fi evitata. :( ...Fetitele mele sunt ingeri.
...Ulterior s-a descoperit un sept uterin, rezecat in urma a trei histeroscopii operatorii (2008 - 2009). Doua histeroscopii de control ulterioare: cavitate uterina ok, endometru ok.
Iunie 2009: FIV2, primul ET nereusit; sept. 2009: TEC neconcretizat.
Ianuarie 2010: FIV3, primul ET nereusit; aprilie 2010: TEC - reusit, insa sarcina oprita din evolutie. :(
Oct. 2010: FIV4, primul ET (blastocist) - nereusit; martie 2011: TEC - neconcretizat.

Violently unhappy: FIV5, noiembrie 2011, nereusit.


Continuarea povestii, aici.

Avatar utilizator
SOS Infertilitatea
Administrator
Mesaje: 10051
Membru din: Vin Sep 11, 2009 2:03 pm
Contact:

Re: Lege privind RUAM cu terţ donator

Mesajde SOS Infertilitatea » Mie Aug 17, 2011 5:08 pm

Exista jurnalisti care citesc forumul, caci noi deocamdata nu am comunicat public pe acest subiect, dar informatia a fost preluata:


Asociaţiile de pacienţi critică proiectul de lege al Ministerului Sănătăţii care dă liber la donare de ovule şi spermă.

Potrivit asociaţiilor de pacienţi, ar trebui extinsă posibilitatea de donare deoarece 99% din procedurile de inseminare artificială şi fertilizare in vitro au loc cu celule reproductive ale cuplului.

Ministerul Sănătăţii a supus dezbaterii publice un proiect de lege prin care cuplurile care suferă de sterilitate vor putea avea acces, în curând, la reproducere umană asistată medical cu terţ donator. Aceasta înseamnă că o persoană majoră va putea dona spermă sau ovule pentru persoanele sterile.

Nu e suficientă propunerea Ministerului

Asociaţiile care reprezintă interesele cuplurilor care se luptă cu infertilitatea consideră că este binevenit demersul Ministerului Sănătăţii, dar nu este suficient. “Asociaţia SOS Infertilitatea atrage atenţia asupra faptului că România este una din foarte puţinele ţări europene care nu deţine un cadru legislativ pentru reproducerea umană asistată medical. În acest context, nu putem decât să ne bucurăm că Ministerul Sănătăţii a decis să reglementeze acest domeniu”, spun cei din conducerea Asociaţiei SOS Infertilitatea. Ei se întreabă însă de ce acest proiect se limitează la reproducerea umană asistată medical cu donator, în condiţiile în care peste 99% dintre proceduri - inseminări artificiale şi fertilizări in vitro - au loc cu celulele reproductive ale membrilor cuplului.

“Deci reproducerea umană asistată medical cu donator reprezintă doar un mic segment al procedurilor de reproducere asistată din Romania şi din lume. Ca atare, Asociaţia SOS Infertilitatea crede şi propune să se creeze un cadru legislativ pentru reproducerea umană asistată medical în general, nu doar pentru reproducerea umană asistată medical cu donator. Este nevoie de lege pentru a se evita experimentările şi excesele în acest domeniu atât de fragil”, declară conducerea asociaţiei.

Articolul integral, aici: http://www.monitorulcj.ro/actualitate/6 ... e-pacienti
I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Imagine ... Imagine... Imagine ... Imagine ...Imagine ... Imagine... Imagine

Avatar utilizator
SOS Infertilitatea
Administrator
Mesaje: 10051
Membru din: Vin Sep 11, 2009 2:03 pm
Contact:

Re: Lege privind RUAM cu terţ donator

Mesajde SOS Infertilitatea » Joi Aug 18, 2011 11:51 am

Am transmis punctul nostru de vedere Ministerului Sanatatii:

Către:

Dr. Călin Alexandru,
Director Direcţia de Asistenţă Medicală
Ministerul SănătăţiiStimate Domnule Director,

Asociatia SOS Infertilitatea felicita Ministerul Sanatatii pentru initiativa de a legifera in domeniul atat de delicat si complex al reproducerii umane asistate medical.

Am studiat cu deosebit interes proiectul de lege privind reproducerea umană asistată medical cu terţ donator, insa am fost nevoiti sa constatam ca acesta este departe de a acoperi toate aspectele din aceasta sfera.

Legea de aplicare a codului civil impune adoptarea unei legi privind RUAM cu tert donator, insa aceasta nu inseamna ca se poate legifera doar in privinta unei parti din intreg.

Uriasa majoritate a procedurilor de reproducere umana asistata medical – inseminari artificile si fertilizari in vitro – sunt realizate cu gameti proprii, cu celule reproductive provenind de la membrii cuplului, procedurile cu tert donor fiind deci larg minoritare. Se impune reglementarea domeniului reproducerii umane asistate medical in ansamblul sau, Romania fiind una din putinele tari europene in care exista un vid legislativ in domeniu, ceea ce a permis in trecut nedorite excese si experimentari.

In consecinta, Asociatia SOS Infertilitatea sublinieaza faptul ca nu poate legifera doar pe segmentul tertului donator, ci se impune realizarea unui proiect de lege care sa reglementeze intregul domeniu al reproducerii umane asistate medical - reglementarea tehnicilor admise, a activitatilor prohibite si / sau cu autorizare speciala, a actelor premergatoare, a confidentialitatii si a dreptului la informare, a autorizarii si functionarii centrelor medicale, a responsabilitatii administrative, a conditiilor de acces la RUAM, a statutului legal al copilului, a rudeniei si filiatiei, precum si sanctiunile in caz de nerespectare a legii.

Asociatia SOS Infertilitatea isi afirma disponibilitatea de a participa la elaborarea unui proiect de lege in domeniul reproducerii umane asistate medical, acesta fiind de altfel unul din principalele obiective pe care ni le-am propus si pentru care militam de peste trei ani.

Va multumim si ramanem la dispozitia dvs. pentru orice informatie complementara.


Cu deosebita consideratie,

Raluca Bonzi,
coordonator SOS Infertilitatea
I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Imagine ... Imagine... Imagine ... Imagine ...Imagine ... Imagine... Imagine

Avatar utilizator
SOS Infertilitatea
Administrator
Mesaje: 10051
Membru din: Vin Sep 11, 2009 2:03 pm
Contact:

Re: Lege privind RUAM cu terţ donator

Mesajde SOS Infertilitatea » Joi Sep 29, 2011 10:11 am

Un mesaj pe aceasta tema care a fost adresat medicilor romani membri ESHRE:

Stimati colegi,

Revin cu o noutate privitoare la stadiul legislativ referitor la medicina reproductiva, si anume faptul ca, incepand cu data de 1 octombrie 2011, va intra in vigoare noul Cod Civil.

Aceasta modificare are relevanta pentru domeniul nostru de activitate intrucat Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil instituie un termen de cel mult 60 de zile de la data publicarii, in care Guvernul sa adopte proiectul privind reproducerea umana asistata medical cu tert donator. Adoptarea acestei legi este conditionata de noile reglementari privind regimul filiatiei, stipulate in art. 441-447, care fac referire speciala la reproducerea umana asistata medical cu tert donator.

Astfel, prevederile legale contin aspecte legate de regimul filiatiei, conditiile de recurgere la medicina reproductiva cu tert donator, de contestatie a filiatiei, paternitatea copilului, confidentialitatea informatiilor, raporturile dintre tata si copil. De asemenea se mentioneaza faptul ca legea speciala privind RUAM cu tert donator va stabili regimul sau juridic, asigurarea confidentialitatii informatiilor care tin de aceasta, precum si modul de transmitere a lor.

In prezent, a fost supus dezbaterii publice un proiect de lege privind reproducerea umana asistata medical cu tert donator care va aduce noi reglementari in domeniu.

Sper ca in viitorul apropiat sa am posibilitatea de a va oferi si alte asemenea noutati despre cadrul legislativ privitor la medicina reproductiva in Romania, intrucat este foarte important sa existe asemenea reglementari juridice.
Sa aveti o toamna plina de colaborari fertile si rate de succes maxime!

Numai bine,
dr. Bogdan Doroftei.


I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Imagine ... Imagine... Imagine ... Imagine ...Imagine ... Imagine... Imagine

Avatar utilizator
SOS Infertilitatea
Administrator
Mesaje: 10051
Membru din: Vin Sep 11, 2009 2:03 pm
Contact:

Re: Lege privind RUAM cu terţ donator

Mesajde SOS Infertilitatea » Joi Sep 29, 2011 11:31 am

Asociatia SOS Infertilitatea a luat pozitie la cel mai inalt nivel, trimitand scrisori Ministrului Sanatatii si Ministrului Justitiei pe aceasta tema.


I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Imagine ... Imagine... Imagine ... Imagine ...Imagine ... Imagine... Imagine

Avatar utilizator
SOS Infertilitatea
Administrator
Mesaje: 10051
Membru din: Vin Sep 11, 2009 2:03 pm
Contact:

Re: Lege privind RUAM cu terţ donator

Mesajde SOS Infertilitatea » Joi Sep 29, 2011 11:33 am

Comunicatul de presa al Ministerului Sanatatii de astazi:

MINISTERUL SĂNĂTĂTII
BIROUL DE PRESĂ
Str. Cristian Popisteanu, nr.1-3, sector 1, Bucuresti
Tel: +04 021307.25.14, 314.19.12; Fax: 307.25.13

Bucuresti, 29.09.2011

COMUNICAT DE PRESĂ

Spre difuzare imediata

Legea privind reproducerea umană asistată medical cu terţ donator, aprobată
Proiectul actului normativ propus de experţii ministerului a fost aprobat de către Guvernul României în şedinţa de ieri.
o Legea conturează cadrul juridic al activităţilor necesare pentru realizarea reproducerii umane asistate cu terţ donator, care este reprezentat de prevederile din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil
Legea privind reproducerea umană asistată medical cu terţ donator defineşte dreptul la reproducere, sănătatea reproducerii umane, tehnologiile de asistare medicală a reproducerii umane, noţiunea de donator terţ, accesul la reproducerea umană asistată medical cu terţ donator, infertilitatea, fertilizarea in vitro, inseminarea artificială şi donarea de material reproductiv.
De asemenea, în actul normativ sunt cuprinse prevederi referitoare la unităţile sanitare în care se efectuează tehnicile şi procedurile de reproducere umană asistată, dar şi la personalul care realizează în practică reproducerea medicală asistată cu terţ donator.
Mai mult, sunt specificate modalităţile de realizare a acestei metode de tratament, procedurile şi tehnicile permise şi interzise, obligativitatea prelevării de material reproductiv numai de la donatori în viaţă, obligativitatea consimţământului scris, liber, prealabil şi expres al donatorului şi al cuplului solicitant, precum şi obligativitatea informării asupra riscurilor posibile.
Conform actului normative avizat de Executiv, activitatea de reproducere umană asistată medical cu terţ donator va fi organizată şi controlată de Ministerul Sănătăţii, care este autoritatea responsabilă în domeniu. Supravegherea şi coordonarea activităţilor de reproducere umană asistată medical cu terţ donator se va face de către Agenţia Naţională de Transplant.
Vor putea recurge la reproducerea umană asistată medical cu terţ donator, părinţii care îndeplinesc cumulativ o serie de condiţii care vor fi stabilite prin ordin de ministru.
Accesul la reproducerea umană asistată medical cu terţ donator va fi permis părinţilor care suferă de sterilitate ce nu poate fi tratată prin nicio metodă terapeutică clasică sau intervenţie chirurgicală, în special în cazul incompatibilităţii imunologice, a existenţei unor imposibilităţi de contact între cele două celule germinative sau a sterilităţii din cauze necunoscute.
Tehnicile de reproducere umană asistată medical cu terţ donator vor fi cele realizate în cadrul procedurilor de fertilizare in vitro şi de inseminare artificială.
Criteriile medicale de selecţie a terţului donator vor fi aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.
Actul donării este gratuit, iar identitatea terţului donator este confidenţială.
Legea privind reproducerea umană asistată medical cu terţ donator va produce efecte după ce va fi aprobată şi de reprezentanţii Parlamentului României.
Serviciul de presă
I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Imagine ... Imagine... Imagine ... Imagine ...Imagine ... Imagine... Imagine

Avatar utilizator
SOS Infertilitatea
Administrator
Mesaje: 10051
Membru din: Vin Sep 11, 2009 2:03 pm
Contact:

Re: Lege privind RUAM cu terţ donator - aprobata!

Mesajde SOS Infertilitatea » Vin Sep 30, 2011 5:58 pm

Comunicatul MS a fost preluat de presa locala si centrala, dar de fiecare data este doar reprodus, partial sau total, nu exista amanunte suplimentare, ci cel mult titluri semidebile, precum asta: http://www.ziuadevest.ro/actualitate/23 ... rubet.html
I always wondered
why somebody didn’t do
something about that,
then I realized
I AM SOMEBODY.

[...and you, and you!]

Grup FB infertilitate
Grup FB adoptie
Grup FB sarcina & parenting

Pagina FB infertilitate
Pagina FB adoptie
Pagina FB a initiatoarei Asociatiei


Imagine ... Imagine... Imagine ... Imagine ...Imagine ... Imagine... Imagine


Înapoi la “Advocacy”

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 2 vizitatori